2023. március 31., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásárólMAROS MEGYEI TANÁCS

ELNÖK


A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), az ^1) és a ^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján


elrendeli:


1. cikkely (1) Összehívja 2023. február 2-án 13.00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe.

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.

3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.


Péter Ferenc

ELNÖK 


Ellenjegyzi

Paul Cosma

FŐJEGYZŐA Maros Megyei Tanács elnöke 2023. 01.27-i 34. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2023. február 2-i soros ülésének


NAPIRENDTERVEZETE


1. Határozattervezet Maros megye 2023. évi általános költségvetésének jóváhagyásáról.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 


2. Határozattervezet az alsóidecsi idősotthonban a 2023. évre érvényes havi átlagellátmánynak és az egy főre jutó havi hozzájárulásnak a megállapításáról, valamint azoknak a jövedelemkategóriáknak a meghatározásáról, amelyek alapján kiszámítják az otthon szolgáltatásaiért fizetendő egyéni hozzájárulások értékét. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 42/2001. sz. határozata mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának az elfogadását, illetve egy épületet illető egyes intézkedések meghozatalára vonatkozik. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


4. Határozattervezet Maros megye általános költségvetéséből a 2023. évre vonatkozó vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról a következő területeken: kultúra, egyházi, sport-, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


5. Határozattervezet egyes intézkedések meghozataláról az európai alapokból finanszírozott „151B jelzésű megye út és a 142-es jelzésű megyei út korszerűsítése Nyárádtő (15-ös országút) – Mikefalva- Dícsőszentmárton, Maros megye” elnevezésű beruházás befejezésére vonatkozóan. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2019.09.26./114. számú határozatának módosításáról az Ipari Park Rt. menedzsmentjének biztosítása érdekében.

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


7. Határozattervezet a menetrend szerinti fizetős közszállítási szolgáltatás megyei programjában szereplő csoport 11 útvonalához kapcsolódó útvonalengedélyek 2022–2026-os időszakra történő odaítéléséről. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke


8. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.


Péter Ferenc

ELNÖK 


Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató