2023. november 28., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Becsengettek az iskolákba

Országos viszonylatban szeptember 11-én 2.700.000 kis és nagyobb diák kezdte meg a 2023–2024-es tanévet, amely a tanulók többsége számára 36 hétből áll. A XII. és a XIII. osztályba járó tanulók számára 34 hetet tart a tanév, ami június 7-én fejeződik be. A nyolcadik osztályosok 35 hetet járnak 2024. június 14-ig. A szakképző líceumok és a szakiskolák diákjainak 37 hét után június 28-án fejeződik be a tanítás. 

A katolikus osztályok diákjai    

Fotó: Szabó Blanka

Amint már jeleztük, megyénk iskoláiban, óvodáiban, bölcsődéiben 85.901 diák kezdte meg hétfőn a 2023/24-es óvodai, iskolai évet. Oktatásukat 7.199 meghatározatlan időre kinevezett, illetve helyettesként oktató szakképzett pedagógus látja el az alsó és felső tagozaton. Az idén is maradt néhány üres állás, amelyeket szakképzetlen pedagógusokkal töltöttek be. 

Bolyai-emlékév

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a hozzácsatolt katolikus osztályokkal együtt 1552 diák és 120 pedagógus kezdte meg szeptember 11-én a 2023–2024-es tanévet.

A délelőtti nyitóünnepségen Jakab Tünde Irma aligazgató üdvözölte a bolyais diákokat, a meghívottakat és a szülőket. 

Beszédében Hajdú Zoltán igazgató az idei év történelmi fontosságát hangsúlyozta. 

„209 évvel ezelőtt iskolánk minden idők leghíresebb diákja, Bolyai János(…) elkezdte tanulmányait itt, ebben az iskolában”. Híres „temesvári levelében” 1823. november 3-án értesítette édesapját, hogy semmiből egy új, más világot teremtett, azaz egy új geometriai rendszert dolgozott ki. A nemeuklideszi geometria felfedezésének 200. évfordulójára emlékezve az UNESCO az idei esztendőt Bolyai-emlékévnek nyilvánította. 

„A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De csak akkor a miénk, ha ismerjük”– idézte Nemeskürty István történész szavait Hajdú Zoltán igazgató, kiemelve, hogy a száraz tanterveket szeretnék a valós élet kihívásaihoz igazítani, és nem csupán tudást, hanem képességeket kívánnak formálni diákjaikban. 

– Álmunk, hogy a Bolyai megfeleljen a kor kihívásainak, sőt, ha lehet, egy lépéssel előtte járjon. Szeretettel oktasson, neveljen. Ne csak a tudás forrása legyen, de adjon emberséget, magyarságot, formáljon olyan fiatalokat, akiknek van önfegyelme, akik építeni és nem rombolni születtek, és akik, bármerre is sodorja őket a sors, boldog emberek tudnak maradni. Mert magaménak vallom Eötvös József szavait „…hiszen csak boldog gyermekekből lehetnek boldog felnőttek” – mondta az igazgató.

Tanévkezdés a Bolyai líceumban

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Ebben a munkában kérte a szülők támogatását a rend és a figyelem megtartása érdekében mai világunkban, amikor tanúi vagyunk az értékek válságának. 

A továbbiakban a diákokhoz szólt. Először is az előkészítő osztályosoknak kívánta, hogy Somlay Melinda tanítónő segítségével örömteli perceket éljenek át az iskolában. Az ötödikeseket, akik más épületben, a korábbi védőburokból kikerülve Maier Ilka osztályfőnök vezetésével folytatják tanulmányaikat, zökkenőmentes mindennapokat kívánt, a nyolcadikosok számára, akik a felvételi vizsgára kell felkészüljenek, szorgalmat és felelősségtudatot. A kilencedik osztályt kezdőket köszöntötte, hogy a Bolyaiból vagy más iskolából célba értek.

A XII. osztályosokat azzal biztatta, hogy nehéz, de eseményekben gazdag év áll előttük. Biztató számukra, hogy az iskolának az oktatási minisztériumhoz benyújtott pályázata sikeres volt, és lehetővé teszi, hogy az ötödik modulban (tanulási időszakban) csak az érettségi tantárgyakból tartott órákra kelljen bejárni az iskolába. A többi órát szinkron vagy aszinkron rendszerben tartják meg. Így több idő jut az érettségire való felkészülésre, jobb eredményekre.

Hozzátette, hogy elkészült a munkaterv, amelyben a tananyag oktatása mellett értékteremtő, egészségmegőrző, kulturális és sportrendezvények szerepelnek.

Végül a diákságnak, családtagjaiknak és munkatársainak erőt, egészséget, türelmet és kitartást kívánt. 

Hasonló jókívánságokkal fejezte be beszédét Kovács Mihály Levente, Maros Megye Tanácsának alelnöke, aki megemlékezett a Bolyai-évről, majd az iskolakezdés időszakának kihívásairól beszélt. 

„A tanulás sosem könnyű, de ez teszi izgalmassá és értékessé.” Ugyanakkor minden tanév új feladatokat jelent, de egyben új lehetőségeket is… „Az iskola az a hely, ahol nap mint nap új kapcsolatok születnek, új barátságok köttetnek, és észrevétlenül gazdagodunk életre szóló élményekkel. 

Elmondta, hogy Maros megye számára fontos, hogy felkészült fiataljai legyenek, akik itthon maradnak. Ezért igyekeznek támogatni őket, fejleszteni a felsőoktatást, munkalehetőségeket teremteni, hogy tervezhető jövőjük legyen. Majd Kosztolányi Dezsőt idézve azt a tanácsot fogalmazta meg, hogy használja ki mindenki, hogy magyar nyelven tanulhat, próbáljon ki minél több lehetőséget, és vegyen részt a közösségi életben. A pedagógusoknak pedig kitartást és türelmet kívánt, valamint azt, hogy megszerettessék a diákokkal a tanulást. 

A Református Kollégium diákjai

 Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Căliman Claudiu, a megyei rendőrség képviselője a Belügyminisztérium üzenetét tolmácsolta.

Az ünnepségen átadták Nyulas Bernát, a FOMCO cég tulajdonosának a díját a legmagasabb érettségi általánost (9,70) elért Tăurean Laura-Éva volt XII. A osztályos diáknak. 

Az évnyitón köszöntötték az előkészítő osztályos gyermekeket. 

A műsort vezető aligazgatónő ismertette a tanítók és az osztályfőnökök nevét. 

Ezt a tanévet járjuk végig szeretettel – adta áldását Csenteri Levente iskolalelkész Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt leveléből vett idézettel. 

A szülői bizottság meglepetéseként két volt bolyais diák, Bertóti Johanna és Asztalos Zsolt zenélt. 


A közösség ereje az egységben van

Ünnepi istentisztelet keretében a Vártemplomban tartotta évnyitóját a Marosvásárhelyi Református Kollégium, amelynek a 24 osztályában 660 diák tanul 68 pedagógus vezetésével. 

Furó Félix iskolalelkész a 32. zsoltár 8. versét választotta alapigéül: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj; tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” 

Minden vakáció után nehéz visszatérni az iskolába, de a jó hír az, hogy a mi szerető Istenünk itt van velünk a kezdetnél, az elindulásnál, és végig akar kísérni egész tanévben – hangzott el az igemagyarázatban. Azért helyezi a szívünkre ezt az igét, mert bölccsé akar tenni, meg akarja mutatnia személyre szabottan azt az utat, amelyen járnunk kell. Emellett ott van a kollégium, a tanárok, a tantárgyak, amelyek adottak, de arra is valók, hogy mi, a kollégium alkalmazottai törődjünk a diákokkal, neveljük őket, és Istenre mutassunk. Az igében a „rajtad lesz a szemem” azt jelenti, hogy Isten számára a mi boldogságunk fontos, és figyelemmel kíséri életünket, hogy a boldogságot és az ő áldását meg tudjuk tapasztalni. 

Az ünnepi istentiszteleten, amelyen részt vettek az előkészítő osztályosoktól a líceum utáni oktatásban részt vevő diákok is, a kilencediket kezdő tanulók fogadalmat tettek. 

Benedek Zsolt iskolaigazgató beszédében arra biztatta a diákságot, hogy az iskola, a Református Kollégium hírnevéhez méltóan kell tanulni és viselkedni. A közösség ereje az egységben van, és ezt egyénenként kell tovább csiszolni. A cél az, hogy amikor diákjaik elvégzik az iskolát, a szépet és a jót lássák. 

Az igazgató köszöntötte a cikluskezdő osztályok diákjait, és azokat is, akik a kollégiumban folytatják tanulmányaikat. Sok sikert, kellő komolyságot és felelősségérzetet kívánt a végzős osztályok diákjainak, hogy az iskola jó hírét keltsék. 

A Református Kollégium cserealji óvodájában vasárnap volt az ünnepélyes tanévnyitó. 

    Nagyernyében huszonnégy gyerek kezdi az előkészítő osztályt 

 Fotó: Antalfi Imola

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató