2022. november 26., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

ReTouch 2022

A ReTouch művészeti projekt szeptember 22–28. között a második szakaszba lépett. Miután a meghívott művészek tájékozódtak az általuk választott témában, most a nem hagyományos „alkotások” bemutatására kerül sor. A projekt Marosvásárhely legreprezentatívabb köz- és magántereit, jellegzetes vagy rendhagyó témáit célozta meg. A most zajló művészeti eseményről Bartha József képzőművész, az ARTeast Alapítvány elnöke, a B5 Stúdió vezetője tájékoztatott. 


Bartha József 
 Fotó: Karácsonyi  Zsigmond– A közönség nem fog találkozni klasszikus műalkotásokkal. Az intervenció olyan műfaj, amely nem hoz létre konkrét műtárgyakat, nem a városi architektúrába, hanem a város társadalmi szövetébe való beavatkozás. Például Lia Perjovschi két roma gyerekcsoporttal foglalkozik, akiket elvisz a megyei könyvtárba és a néprajzi múzeumba. Munkájának a címe: Képzelt utazás. A gyerekeknek egy füzetet állított össze, amelyikbe rajzolni lehet. Ezekből a rajzokból képeslapok készülnek, amelyeket őket támogató egyesületeknek adományozunk értékesítésre. Az így kapott pénzt a gyerekek étkeztetésére vagy más célra fordítják. 

A Monotremu művészpáros a Kárpátok sétányon levő két Benczédi-szobrot, a Tavaszt és Nyárt, amelyek 1969–1971-ben kerültek a mostani helyükre, egy profi restaurátor felügyeletével megtisztítják. 

Maxim Loránd és Miklós Szilárd rádiójátékszerű hanginstallációja Simó Géza figurájával foglalkozik. Különböző helyen – Simó Géza református temetőbeli sírjánál, a volt szakszervezeti művelődési háznál és az egykori lakóházában működő J’ai Bistrot-nál – egy applikáció segítségével meg lehet hallgatni a rádiójátékot – mondta a BS Stúdió vezetője. 

Az 1979–1984 között létező Marosvásárhelyi Műhely, a MAMŰ képzőművészeti csoportosulás emlékét szeretné visszaadni a városnak Bartha József. Célja, hogy minél többen tudjanak arról, hogy volt egyszer egy progresszív alkotói csoportosulás, amely Erdélyben alkotó művészek gondolkodását modellálta. Ma, szeptember 27-én megjelenik egyszeri alkalommal a kétnyelvű Piknik című újság, gazdagon illusztrálva a régi MAMŰ kiállításokon készült felvételekkel, a róluk készült megfigyelési jelentésekkel. 

Tóth Károly a városban szerzett impresszióit tükröző plakátokat állít ki három romkocsmában. 

Az 1990-es márciusi eseményekről Fehér március címmel készített installációját KissPál Szabolcs szerdán délután 5 órától állítja ki a Színház téren. 

A Népújság is bekapcsolódott ebbe a projektbe. Bartha Sándor Retrospektív című munkái a mai lapszám 8–9. oldalán láthatók.